http://koupit-viagru-2015.cz/

Představení církve

sbor1

Apoštolská církev je protestantskou církví. Patří k tzv. letničnímu hnutí, které ve světě patří mezi nejrychleji rostoucí křesťanská hnutí. Jeho počátky se ve světě i na našem území datují na začátek 20. století. Celosvětově dnes do tohoto dynamického proudu křesťanství patří kolem 500 mil. věřících. V Čechách po celou dobu trvání komunistického režimu naše církev marně usilovala o povolení své činnosti a byla tedy nucena pracovat jako řada jiných křesťanů v ilegalitě. Po čtyřiceti letech pronásledování ze strany státní moci byla Apoštolská církev na jaře roku 1989 povolena a od té doby tedy patří mezi státem uznávané církve. V Ústí nad Labem vznikla malá misijní skupina již v roce 1989 a od té doby zde Apoštolská církev působí trvale. Samostatný sbor zde byl ustanoven v roce 2006. Z malé skupiny 5 lidí je dnes rostoucí společenství s nedělní návštěvností 50 - 60 dospělých lidí.

Práce ve společnosti

Apoštolská církev je rovněž aktivní na poli sociální práce, pomoci potřebným a vzdělávání. V rámci AC pracuje nadační fond Nehemia, který pracuje na řadě humanitárních projektů. Členové AC jsou také zapojeni do práce mezinárodní organizace ACET, která v ČR zajišťuje přednášky v rámci boje proti AIDS. Apoštolská církev rovněž zaštiťuje rozsáhlou práci organizace Teen Challenge, která pomáhá lidem zbavit se závislostí. 

Čemu věříme?

V základních bodech svého učení se shodujeme s většinou ostatních protestantských církví. Hlásíme se k reformačnímu odkazu a především k samotné Bibli, kterou považujeme za základní měřítko v otázkách našeho života. Naším základním přesvědčením je víra v Boha, který není vzdálenou energií, filozofickým pojmem či historickou postavou, ale je reálný a osobní, má zájem o naše životy a dokáže je proměňovat. Věříme tomu, že každý člověk může zažít zkušenost osobního setkání s Bohem. Osobně jsme poznali, že s Bohem může člověk žít opravdový a plný život, který má smysl a cíl.


COVID-19: Kvůli ochraně starších a jinak rizikových návštěvníků našich bohoslužeb jsou pravidelná setkání dočasně zrušena a přesunuta on-line na YouTube.