http://koupit-viagru-2015.cz/

Informace ohledně možnosti oddávání párů, kteří nejsou členové církve

 • Naše církev umožňuje sňatek i lidem, kteří nejsou členy církve. Podmínkou není ani to, zda jsou lidé pokřtěni, nebo členy jiné církve.
 • Oddávat můžeme téměř na jakémkoliv místě. Sňatek není vázán na konkrétní místo nebo obec. Termín a místo je čistě na naší vzájemné dohodě.
 • Sňatek je zdarma, obřad není nijak zpoplatněn ani na straně církve, ani následně na matrice, která po uzavření sňatku vystavuje oddací list. Pokud snoubenci přesto chtějí nějakou odměnu poskytnout, je to možné formou daru naší církvi.
 • Celý obřad obvykle trvá kolem 40 minut.
 • Sňatek v církvi ovšem není totéž co občanský sňatek na radnici. Čím se tedy liší?
  • Církevní sňatek, kdy pastor naší církve oddává snoubence, je ze své podstaty vždy křesťanský. Během obřadu se tedy mluví o Bohu, nebo se čte úryvek z Bible o manželství. Manželský slib je také zakončen krátkou modlitbou za požehnání novomanželům.
  • Z této podstaty křesťanského manželského obřadu vyplývá, že zřejmě není určen pro snoubence, kteří jsou ateisté. Někdy se stává, že nás o církevní sňatek požádají i snoubenci, kteří v Boha nevěří a tedy si nepřejí, aby se o Bohu během jejich sňatku mluvilo a už vůbec by si nepřáli, aby se za ně někdo modlil. Přestože respektujeme osobní přesvědčení každého, snažím se takovým snoubencům vysvětlit, že církevní obřad zřejmě není v jejich situaci to správné. Není to proto, že bych takové snoubence nechtěl oddávat, nebo proto, že by nám to neumožňovala ústava naší církve. Důvod je ten, že v okamžiku tak zásadního životního rozhodnutí, by nikdo neměl pronášet prázdné fráze, kterým sám nevěří. Proč by měli snoubenci přijímat manželský slib, ve kterém je řečeno, že se děje před Bohem, pokud si myslí, že žádný není? Jen proto, že si přejí svatbu na jiném místě, než radnice umožňuje? Domnívám se, že to není správné. Celoživotní závazek manželské smlouvy je pro mě osobně tak vážný a zásadní životní okamžik, že by snoubnci měli v tomto vážném okamžiku veřejně prohlašovat jen to, za čím si mohou naplno stát.
  • Velmi často se ovšem setkáváme s lidmi, kteří jsou v nějakém bodu svého hledání smyslu života a existence něčeho co nás přesahuje a sami si dosud nejsou jisti, zda by se nazvali křesťany nebo čemu přesně vlastně věří. To je v pořádku a nevylučuje se to s uzavřením církevního sňatku. Jednoduše řečeno, není pro mě podstatné, zda se člověk formálně či skutečně hlásí k nějaké církvi nebo vyznání. Podstatnější je, zda si skutečně přeje být oddán a oddána křesťanským sňatkem, ve kterém je přímo vyjádřeno, že se odehrává před lidmi i před Bohem.

 

 • Pokud se domníváte, že církevní sňatek opravdu chcete, mám ještě další podmínku a to jsou nejméně 3 osobní setkání před svatbou. Proč na tom trvám?
  • Za prvé je celá řada praktických věcí ohledně průběhu obřadu, které je třeba společně probrat a domluvit se na nich.
  • Ovšem důležitější je pro mě to, že chci se snoubenci mluvit o manželství. Jsem pastor, nejsem úředník, který musí oddat toho, kdo přijde a splní zákonné podmínky. Má práce není provést nějaký právní úkon s lidmi, které vůbec neznám. Pracuji s lidmi a oddávám vždy páry, které znám. Plně respektuji, že někdo nemá zájem o svém manželství s kýmkoliv mluvit. Ovšem v takovém případě je lépe požádat o sňatek na radnici.
  • Proč jsou pro mě tak důležité rozhovory před samotnou svatbou? V běžném životě považujeme za samozřejmé, že potřebujeme přípravu, když se chystáme na něco nového. Když se učíme lyžovat, zdá se nám normální, že máme prvních pár hodin instruktora. Když se chceme naučit hrát na kytaru, najdeme si dobrého učitele. A když máme udělat možná nejdůležitější životní rozhodnutí, tedy spojit celý svůj následný život s druhým člověkem, necháme to běžet tak nějak samovolně. Není náhodou rozhodnutí vzít si někoho na celý život tak zásadní životní okamžik, že by bylo dobré se na chvíli zastavit a zamyslet se nad tím, co a proč právě dělám? Já sám jsem 17 let šťastně ženatý, ale býval bych byl rád, kdyby mi někdo před 17 lety některé dobré otázky položil. Také se spolu s mou manželkou dost intenzivně věnujeme manželskému poradenství a strávili jsme stovky hodin v rozhovorech s manžely v nejrůznějších životních krizích, včetně manželství, která se již rozpadala. Vím, že každý vztah je jiný a neexistují žádné zaručené metody, jak vybudovat zdravé manželství a rodinu. Přesto mě tyto zkušenosti vedou k tomu, že považuji předmanželské poradenství za důležitou věc, která může každému vztahu prospět.

 

 • Pokud jde o samotný průběh svatby, tak obřad probíhá velmi civilním způsobem. Není to mše a nemáme svatební liturgii. Nepoužíváme žádná speciální roucha, ani předměty, jako svíce apod.
 • Promluva ke snoubencům a svatebním hostům, která předchází samotnému manželskému slibu, je vždy osobní, protože oddávám páry, které alespoň trochu znám. Samotný slib není úřední úkon, ale vážný a osobní závazek, který je vždy trochu jiný pro každý pár, který oddávám.

Štěpán Hlavsa

Mobil: 739 600 331

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.