http://koupit-viagru-2015.cz/

4. Co s tím uděláš ty?

Dokud uvažujeme o křesťanství jako o zajímavé životní filozofii nebo ho budeme zkoumat jako jedno z mnoha náboženství světa, nijak nás to vnitřně nezavazuje. V chvíli, kdy ale začneme o slovech Ježíše Krista vážně přemýšlet, zjistíme, že je to skutečnost, která nutně vyžaduje naší odpověď. Můžeme ho sice v rozporu s dostupnými historickými fakty prohlásit za blázna, nebo náboženského podvodníka, ale tím možná jen chlácholíme vlastní neklidné svědomí. Nebo můžeme uvěřit tomu, co o Něm říká Bible a požádat ho o odpuštění svých vin. Jednoduchou modlitbou je možné oslovit Ježíše Krista a říct mu to vlastními slovy. Pokud nevíte, jakým způsobem se modlit, může vám pomoci tento příklad modlitby: "Pane Ježíši, potřebuji Tě. Děkuji Ti za to, že jsi zemřel na kříži za všechny moje viny. Otvírám Ti dveře svého života a zvu Tě do svého srdce. Děkuji Ti za odpuštění hříchů. Ujmi se vedení mého života a změň mě, abych byl takovým, jakým mě chceš mít." 

 

 

Co o tom říká Bible:

Ježíš řekl: "Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu."

 

Když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům: "Co máme dělat, bratří?" Petr jim odpověděl: "Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého. Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolá Pán, náš Bůh."


COVID-19: Kvůli ochraně starších a jinak rizikových návštěvníků našich bohoslužeb jsou pravidelná setkání dočasně zrušena a přesunuta on-line na YouTube.