http://koupit-viagru-2015.cz/

3. Ježíš Kristus zemřel na kříži, aby nám byla naše vina odpuštěna

Bůh nenechal nás lidi, tedy své stvoření, abychom se utrápili ve světě poničeném naší vlastní vinou. Bůh sám překročil zeď, která nás oddělovala od Něj a kterou jsme nemohli nikdy překonat vlastní snahou. Bůh se sklonil k člověku a ukázal nám svou lásku tím nejsilnějším způsobem – narodil se jako člověk. Ježíš Kristus žil a chodil po této zemi před více než 2 tisíci lety a otevřeně o sobě prohlašoval, že je Božím synem. Přestože byl zcela nevinný, byl nakonec odsouzen k trestu smrti a tu podstoupil tím nejhorším způsobem, kterým Lire la suite v té době umírali jen nejtěžší zločinci – byl ukřižován. Třetí den po své smrti ale vstal z mrtvých a ukázal se mnohým očitým svědkům. Ti byli tak jistě přesvědčeni o opravdovosti svého setkání se vzkříšeným Ježíšem Kristem, že byli kvůli této své víře ochotni položit i vlastní život, což se mnohým z nich skutečně stalo.  

 

Co o tom říká Bible:

Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.

 

Ježíš odpověděl: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne."


COVID-19: Kvůli ochraně starších a jinak rizikových návštěvníků našich bohoslužeb jsou pravidelná setkání dočasně zrušena a přesunuta on-line na YouTube.