http://koupit-viagru-2015.cz/

2. Člověka oddělila od Boha jeho vlastní vina

Protože Bůh je spravedlivý a dokonalý, nemůže přijmout člověka s jeho vinou. Každý si neseme svůj díl odpovědnosti za to, čím jsme porušili Boží pravidla. U někoho jsou to velká a závažná provinění, například zabití člověka. U druhého to mohou být méně viditelné věci, jako je nenávist k jinému člověku, ubližování blízkým nebo menší krádež v zaměstnání. Ať je to cokoliv, všichni jsme podle Božích měřítek vinni. Můžeme naši vinu zlehčovat, nebo dokonce popírat, ale skutečnost je taková, že nikdo kromě Boha samotného nám ji nemůže odpustit. 

 

 

Co o tom říká Bible:

 Všichni lidé zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. 

 

Ježíš řekl: "Pravím vám, že každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu."COVID-19: Kvůli ochraně starších a jinak rizikových návštěvníků našich bohoslužeb jsou pravidelná setkání dočasně zrušena a přesunuta on-line na YouTube.