http://koupit-viagru-2015.cz/

1. Bůh Tě miluje a má pro tvůj život dokonalý plán.

Bůh stvořil člověka pro vztah. Každým člověk má ve svém nitru prázdné místo, které může vyplnit jen vztah s živým Bohem. Bůh také pro nás připravil život, který není prázdný, ale má smysl a cíl. Křesťanství není o slibování vzdálené útěchy někdy po smrti, která následuje po vytrpěném životě tady na zemi. Bůh chce vést a naplňovat naše životy už tady na zemi pokojem a svou láskou, která není chvilkovým citovým vzplanutím, ale životní konstantou.


 

Co o tom říká Bible:

Ježíš řekl: "Já jsem přišel, abyste měly život - život v plnosti."

 

Já sám přece vím, jak o vás přemýšlím, praví Pán. Mám v úmyslu váš prospěch, a ne neštěstí; chci vám dát budoucnost a naději.